Overslaan en naar de inhoud gaan

Veertigdagentijd en Goede Week 2023

 image-20230228115643-2

Het gegeven land

Tafelgebed Broederlijk Delen campagne 2022

Het gegeven land

Tafelgebed Broederlijk Delen campagne 2022

Macht kent geen grenzen
zij maakt een mens tot slaaf en
put de aarde uit.

Zonder teruggave
nemen wij tot vandaag, wat
ons niet toebehoort.

Stop! Herinner je
Egypte, hoe mensen er
onderdrukt werden.

Het land, haar vruchten,
en haar grondstoffen, alles
is ons gegeven.

De vreemdeling, de
kwetsbare, de weduwe
de wees, doe hen recht.

Leef zoals Jezus
trek weg uit alle vormen
van macht, doe afstand.

Delen geeft leven,
hij brak brood en verschonk wijn,
leven in overvloed.

Dat wij nu horen,
handelen naar je levend woord,
je opdracht vervuld.

Het brandend braambos,
een niet verterende struik:
passie voor leven.

Jouw aanwezigheid
wanneer een generatie
zijn zending volbrengt

Een op vier mensen
die delen en herverdelen,
het groeimodel in vraag stellen,
heroriënteren de samenleving
maken de wereld duurzaam
en zonder ongelijkheid

Jef Wauters
1 maart 2022

De tuinman

Tafelgebed tijdens de paaswake 

De tuinman

Tafelgebed tijdens de paaswake 

Waar ben jij,
Adam, tuinman,
Eva, bron van leven,
mens, partner van mij?

Waarom heb jij
de tuin verlaten,
heb jij gevolgd
je eigen weg,
je eigen wil,
dien je niet langer
de aarde, het leven?
Mens, partner van mij,
geef antwoord.

Een door bloed
doordrenkte aarde,
doodse wateren,
giftige levensadem:
niet mijn wil.

Nooit heb ik
jou verlaten,
nooit heb ik
jou veracht.
Steeds ben ik
jou nabij
al voel je je
verlaten.
Steeds hoor ik
je schreeuw
met luide stem
in diepe nacht
van pijn en ellende.

Voor jij me vindt
heb ik jou gezocht,
zoals een jonge vrouw
opstaat in de nacht
op zoek gaat
naar haar geliefde:
Liefste, waar ben je,
geef antwoord.

Zie dan,
Jezus,
de mens
naar mijn hart,
kind van mij,
tuinman,
dienaar van de aarde,
dienaar van het leven.
Herken hem
in het breken
van het brood,
in het reiken
van de beker.

Zie dan
de tuin bewoond
door de tuinman
bewerkte aarde,
vruchten dragend
van gerechtigheid
en vrede.
Nog steeds
mijn wil,
mijn hartstocht,
vlammen van vuur,
goddelijke gloed.

Mens, partner van mij,
kom tot inzicht:
ommekeer is mogelijk.
Kies niet langer
voor wat het leven
bedreigt, vernietigt.
Kies dan
voor wat het leven
mogelijk maakt.
Sta op
en ga
als een
vrij mens.

Zie dan:
toekomst,
leven,
voor jou.

(Jef Wauters)