Overslaan en naar de inhoud gaan

Is liefde ...

Image

Valentijnsdag:

enkele teksten ter overweging
en een "jongerenbezinning":  Is liefde ...
onderaan in word en pdf formaat.

 
 
 

Met veel liefde onderweg                                 

Al woon ik veel vergaderingen bij,
al kan ik overal zeggen dat ik het druk heb,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik sterke en sociale overtuigingen,
al ken ik de vurigheid om die te verdedigen,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik heel veel activiteiten,
al roep ik op heel veel manieren op tot actie,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik heel veel contacten
al verklaar ik steeds open te staan voor andere mensen,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al ontvang ik dagelijks veel berichten,
al doe ik moeite om evenveel te antwoorden,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.

 

De liefde vergeeft.
De liefde weet om te gaan met conflicten.
De liefde wakkert mijn mogelijkheden aan.
De liefde verdraagt mijn kwetsbaarheid.
De liefde geeft rust, kracht …
De liefde raakt je diep vanbinnen
en doet je stappen zetten naar anderen.

 

Hooglied uit de Paulusbrief aan de Korintiërs
naar Luc Vandenabeele

 
 

Een lied uit: Land van Belofte

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie u griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

 

Hoe zal een mens ooit overleven,
wat moet hij aan met eeuwigheid ?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: Hoe zal het morgen zijn ?
Het wordt een eeuwig hèrbeginnen,

tot wij voorgoed geborgen zijn.   

Jan van Opbergen

 
 

Liefde heeft geen longen

maar zij ademhaalt en zingt

en wat zij heeft gezongen klimt

over de steile hoogten. 

Huub Oosterhuis

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten