Overslaan en naar de inhoud gaan

4 zondag vasten 2023

Banner 4 zondag

Welkom

Het volk wil een koning,
maar de profeet waarschuwt.
De koning neemt.
Hij neemt je zonen, je dochters,
een tiende van de opbrengst van je werk.

Een koning in Israël zal niet nemen
maar zorg dragen als een herder.
Hij zal het Woord, de Thora, bewaken en doen.

Wie macht heeft doet ons geloven
dat bestaande verhoudingen onwrikbaar zijn.
Maakt ons blind voor mogelijke veranderingen:
‘er is geen alternatief’.

Kan de 25%-revolutie vandaag doen
wat de Messiaanse gemeente toen deed:
ogen openen, leren kijken, zien wat werkelijk is,
een andere samenleving mogelijk maken?

Duterimbere in Rwanda
schept werkgelegenheid,
verbetert voedselzekerheid,
geeft toegang tot duurzame energiebronnen.

Welkom in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Duiding bij
het verhaal van de blindgeborene
Vierde zondag jaar A
We zien het alternatief

1.

Sinds de jaren tachtig voeren politici
wereldwijd een neoliberale politiek.
Deze politiek beperkt de rol van de staat
en vermindert haar financiële draagkracht
ten voordele van privéondernemingen.
Vooral in de sociale sector wordt bespaard
met een serieuze afbraak tot gevolg
in onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid ... .

Zo verzekeren financieel krachtigen
de economische groei en hun winsten.

Wie hiertegen in opstand komt of protesteert
wordt door TINA in het gareel gehouden.
TINA staat voor There is no alternative,
er is geen alternatief.

Zo maakt het heersend denken ons blind
voor een mogelijke nieuwe samenleving.
De wereldorde lijkt onveranderlijk,
alsof we blind geboren zijn.
Het is altijd zo geweest, 
wij hebben niet anders gekend.

Wie zijn protest toch doorzet
wordt overspoeld door een bataljon advocaten
en wordt afgeschrikt door juridische procedures
en mogelijke hoge boetes.
Deze angst hoor je ook doorklinken
bij de ouders van de blindgeborene.

2.

De wijze waarop de energiereuzen
ons reeds decennia blind maken
voor de werkelijke toestand van het klimaat
is werkelijk ingewikkeld en ingenieus.

Eens in de zoveel jaar komen wereldleiders
reeds  tientallen jaren wereldwijd samen
en spreken vage, niet bindende doelstellingen af
die in de toekomst moeten bereikt worden.

Telkens blijkt bij het overschrijden van de datum
de beoogde doelstellingen niet behaald zijn.

Op de klimaatconferentie van Parijs
werden maatregelen afgesproken
om de klimaatopwarming tot 1,5° te beperken.
Nu reeds wordt gezegd dat wij het niet zullen halen
en dat wij afstevenen op een opwarming van 3,2°.

Als je bad dreigt over te lopen
ga je niet op zoek naar emmers
maar draai je de waterkraan dicht.
Je bestrijdt niet de gevolgen
maar pakt de oorzaak aan.

Vele politieke maatregelen
bestrijden enkel de gevolgen
en worden ons gepresenteerd
als radicale oplossingen voor de klimaatcrisis.

Vaak blijven politici het een zeggen en het ander doen.

Terwijl Europese overheden
ons terecht aanmoedigen
af te stappen van fossiele brandstoffen,
exploiteren Amerika en Noorwegen nieuwe gasvelden!

Politici beloofden hun burgers en kleine ondernemers,
zwaar getroffen door de hoge energiefacturen,
hen te beschermen door een maximum gasprijs op te leggen.
Europa bepaalt het prijsplafond op 275€,
een prijs die waarschijnlijk amper overschreden wordt.
Een plafond dat in werkelijkheid geen plafond is.
Politici hebben een heilige schrik om aan het marktmechanisme,
aan het dogma van de groei-economie te tornen.
Wie anders denkt en handelt wordt uitgeworpen.

Wij worden telkens opnieuw verblind
door gemanipuleerde cijfers,
vage, niet behaalde doelstellingen,
leugens die het werkelijke beleid verhullen.

3.

Het accent in dit evangeliestuk
ligt niet op het blind geboren zijn
maar op het openen van de ogen,
op het leren kijken.

Ja, er is een alternatief.
Een andere samenleving is mogelijk.
Er is licht voor onze wereld.
Jezus laat de blindgeborene kijken
met nieuwe ogen: zien wat werkelijk is.
De Messiaanse beweging was toen zo’n alternatief.
De mens die blind is van geboorte af
is gaan kijken en wordt lid van deze beweging.
Hij wordt leerling van Jezus.

Het verhaal over de blindgeborene
is een maatschappelijk verhaal hoe wij
kunnen leren zien wat werkelijk gebeurt
en onze verantwoordelijkheid opnemen
door ons voor een toekomst te engageren.

4.

De bijbel staat kritisch tegenover het koningschap.
Hij kent immers de schaduwzijde ervan.
Een koning neemt. Hij neemt
je zonen, je dochters, een tiende
van de opbrengst van je werk.

Broederlijk Delen roept op tot een 25%-revolutie
omdat zij de schaduwzijde van onze samenlevingsvorm kent:
klimaatcrisis, energiecrisis, extreme ongelijkheid en armoede,
oorlog en hongersnood, soms van generatie op generatie.

Broederlijk Delen vraagt ons deze vasten om actief te worden.
Laat je stem horen. Ieders stem telt.
Samen staan we er niet alleen voor.
Sluit je aan bij de 25%-revolutie.

Je hoeft geen grote revolutionair te zijn.
Je werkt mee op jouw manier.
Je neemt het openbaar vervoer of gaat met de fiets,
je koopt seizoensgroenten, je koopt tweedehandsspullen ... .

De 25%-revolutie kan vandaag doen
wat de Messiaanse gemeente toen deed:
ogen openen, leren kijken, zien wat werkelijk is,
een andere samenleving mogelijk maken

Informeer je,
deel de informatie,
wordt actief!

Jef Wauters
28 november 2022