Overslaan en naar de inhoud gaan

Veertigdagentijd en Goede Week 2022

Het gegeven land

tafelgebed Broederlijk Delen campagne 2022

Macht kent geen grenzen
zij maakt een mens tot slaaf en
put de aarde uit.

Zonder teruggave
nemen wij tot vandaag, wat
ons niet toebehoort.

Stop! Herinner je
Egypte, hoe mensen er
onderdrukt werden.

Het land, haar vruchten,
en haar grondstoffen, alles
is ons gegeven.

De vreemdeling, de
kwetsbare, de weduwe
de wees, doe hen recht.

Leef zoals Jezus
trek weg uit alle vormen
van macht, doe afstand.

Delen geeft leven,
hij brak brood en verschonk wijn,
leven in overvloed.

Dat wij nu horen,
handelen naar je levend woord,
je opdracht vervuld.

Het brandend braambos,
een niet verterende struik:
passie voor leven.

Jouw aanwezigheid
wanneer een generatie
zijn zending volbrengt

Een op vier mensen
die delen en herverdelen,
het groeimodel in vraag stellen,
heroriënteren de samenleving
maken de wereld duurzaam
en zonder ongelijkheid

Jef Wauters
1 maart 2022