Overslaan en naar de inhoud gaan

2 zondag vasten 2022

Banner 2 zondag

Welkom

Abraham heeft vertrouwen in het leven.
Hij ervaart God als een beschermend schild.
En toch twijfelt hij, maakt hij zich zorgen.

Zullen zijn nakomelingen het inzicht en de kracht hebben
om weg te trekken uit slavernij en ballingschap
om te leven in vrijheid en gerechtigheid.

Deze zorg is herkenbaar bij vele ouders en grootouders 
die zich afvragen in welke wereld
 hun kinderen en kleinkinderen zullen leven.

De klimaatverandering wordt ook bij ons 
zichtbaar en voelbaar 
via overstromingen, heidebranden 
of grondwaterschaarste.
Zijn wij zoals de leerlingen ingedommeld?

Hoog tijd om te luisteren naar Wet en Profeten, 
en zoals Jezus ernaar te handelen, 
afstand te doen van elke vorm van macht.

Valentina en Isis strijden 
samen met hun gemeenschap in Colombia
tegen machtige mijnbouwbedrijven 
om de toekomst voor generaties 
veilig te stellen.

Welkom in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Duiding

Ouders en grootouders stappen mee op in klimaatmarsen,
georganiseerd door de schoolgaande jeugd,
hun eigen kinderen en kleinkinderen.
Zij zijn bezorgd om de komende generaties.
In welke wereld zullen onze kinderen leven?
Is er nog toekomst voor hen?

Het zijn de jonge mensen die ons wakker schudden
om te zorgen dat onze planeet niet ten onder gaat.

Hoe scheppen wij toekomst?
Hoe schenken wij de komende generaties
een bewoonbare wereld waar het goed leven is?

Dat is de meest dringende uitdaging van onze tijd.
Onze aandacht bijhouden is voor ons – en voor jongeren
dikwijls een probleem omdat we zoveel prikkels krijgen, met zoveel moeten bezig zijn.

Dan is het misschien het moment om stil te vallen, om de berg op te gaan.
Jezus overweegt met Mozes het woord van de Schriften.
In het gesprek met Elia denkt hij na over de waarschuwingen van de Profeten.
De stem, de wolk en de 10 woorden doen ons denken
aan het verhaal van de uittocht uit Egypte:
wegtrekken uit verslavende structuren
en de weg van bevrijding gaan.
De verleiding is groot om te weten:
wie zal de grootste zijn? Hoe kan ik mij verbeteren?
Zo wordt onze aandacht afgeleid – dommelen we in.

Ook vele beleidsmakers zijn ingedommeld.
Zij blijven zweren bij een groei-economie
en zien nog niet in hoe deze de toekomst hypothekeert.
Zij blijven geloven dat groei meer welvaart geeft.
Alles offert men aan dit uitgangspunt:
men vraagt steeds meer van mensen;
men blijft maar nemen van de aarde.

Steeds meer mensen pleiten echter
om de groei-economie te verlaten:
dat is de uittocht die wij moeten gaan.
Je kan niet alleen van de aarde nemen,
je moet ook teruggeven, zo zeggen zij.

Tijd dus voor landbouw- en veeteeltbedrijven
die de gekwetste natuur en de biodiversiteit herstellen.
JED in Senegal, een partner van Broederlijk Delen,
biedt jongeren een opleiding agro-ecologie
en maakt zo een duurzame toekomst mogelijk.
Ook bij ons zijn er landbouwers en veetelers
die op deze wijze hun bedrijf hebben omgevormd.
Vele ondernemers wachten niet op de overheid
en nemen zelf duurzame initiatieven.
ij helpen toekomst scheppen voor de komende generaties.

De vastentijd kan een steuntje zijn om zelf te overwegen
hoe wij onze bijdrage kunnen leveren voor een goed leven.