Overslaan en naar de inhoud gaan

Vijftigdagentijd tot Pinksteren 2021

Emmausgangers_01
Jan Haas (Batavia 1941), beeldhouwer, tekenaar en schilder te Vlissingen

 

 

 

Kom, Heilige Geest

Het begrip Heilige Geest zegt alles en niets. Ieder kan zijn invulling geven.

Lezen we de handelingen, dan valt het ons op
dat de Heilige Geest pas gegeven wordt
nadat Mattias als twaalfde apostel,
ter vervanging van Judas, werd verkozen.

De twaalf apostelen zijn een verwijzing
naar het twaalfstammenverbond,
een nieuwe alternatieve samenlevingsvorm
op basis van gelijkwaardigheid en gerechtigheid,
waarin geen mens boven of onder de andere staat,
maar op voet van gelijkheid naaste is geworden.

De Heilige Geest komt pas
nadat het twaalfstammenverbond is hersteld.

Heilige Geest heeft dus alles te maken
met de uittocht uit hiërarchische, onderdrukkende systemen
en het bouwen aan die alternatieve samenlevingsvorm.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten