Overslaan en naar de inhoud gaan

Palestina - Israël

Teken de petitie

Stop geweld
  •  Een onmiddellijk staakt-het-vuren tussen Hamas en het Israëlische leger. 
  • De onmiddellijke stopzetting van de Israëlische strafmaatregelen tegen de burgerbevolking in Gaza, met het oog op de volledige opheffing van de blokkade van Gaza. 
  • Een expliciete oproep aan het Internationaal Strafhof om alle gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken en berechten. 
  • De intrekking van het Israëlische bevel tot “evacuatie” uit Noord-Gaza, en een onvoorwaardelijke toegang van humanitaire organisaties tot Gaza. 
  • Maatregelen tegen de dieperliggende oorzaken van de terugkerende cycli van geweld in Palestina en Israël, namelijk het Israëlische bezettings- en apartheidsbeleid. 
  • De vrijlating van iedereen die onrechtmatig van hun vrijheid werd beroofd.

Herbekijk hier de webinar van Broederlijk Delen over Israël - Palestina

31 oktober 2023- De situatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden beheerst al enkele weken het nieuws. Het Israëlische leger beantwoordde de gruwelijke aanval van Hamas met een wrede wraakactie waarbij al duizenden Palestijnen het leven lieten en volledige wijken in Gaza tot puin werden gereduceerd. Europese beleidsmakers spreken hun bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza, maar slagen er niet om Israëls oorlogsmisdaden te veroordelen. Over de hele wereld komen mensen op straat om op te roepen tot een staakt-het-vuren en een vreedzame oplossing. Broederlijk Delen volgt de situatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden op de voet. Onze medewerkers staan, voor zover dat nog mogelijk is, in nauw contact met de partners ter plaatse. Tegelijk merken we dat de situatie veel vragen oproept bij onze achterban.

ONVOORZICHTIGE KLEINE GOEDHEID ?

Video file


Mogen we de hand die de gegijzelde 85-jarige Israëlische vrouw, Yocheved Lifshitz, 
overlevende van de Holocaust, bij haar vrijlating geeft aan de begeleidende Hamas-gijzelnemer 
beschouwen als een gebaar van kleine goedheid? 
Een ‘onbezonnen goedheid’, die als ‘een brug over troebel water’ (Simon en Garfunkel) 
in alle horror een sprankel van hoop, een sprankel van de Oneindige doet oplichten?
De hopeloosheid van de horror weergalmt ook in een andere song van Simon en Garfunkel, “El Condor Pasa”:


Weg, ik zou liever weg zeilen
Als een zwaan die komt en gaat
Een man wordt ouder elke dag
Het geeft de wereld
Haar droevigste geluid,
Haar droevigste geluid.

Het droevigste geluid (de gruwel van terreur en moord, oorlog en de zelfmoord van naties) 
breekt in de kleine goedheid van de Israëlische vrouw ironisch genoeg open 
tot een klein vreugdevol geluid (een goddelijke “stem van stilte”). 
In weerwil van alle mogelijke kritische interpretaties en propagandistische recuperaties 
gebeurt er iets ongehoord: een aarzelende handdruk, een ingehouden blik 
en een woord van “shalom” die de weerzinwekkende confrontatie met “(H)hamas/geweld” 
(Genesis 6,11 –“hamas” is het Hebreeuwse woord voor geweld) 
omvormt tot een gebaar van baarmoederlijke goedheid (“de vijanden liefhebben” volgens Mt 5,44).

Is dit niet wat de wereld nodig heeft… een hand die de ander zoekt, 
een gelaat dat zich wendt tot de vijandige ander (ook al bedekt die zijn gelaat) 
en een zegenwens van vrede toespreekt om alle waanzin van haat en verdeeldheid te overstijgen, 
om te beseffen dat Kaïn Abel niet mag doden?

Die vonk van hoop, een brug over troebel water herbergt ondanks alles 
een stilte die de wereld nog niet heeft gehoord, 
maar die toch door de waanzin van de onverbiddelijke terroristische en militaire logica heen breekt 
als een ‘andere’ waanzin - en dus als een ‘klein wonder’ dat de aporie van haat overwint… 
of minstens even opheft als “een klein beetje menselijkheid die onze aarde siert” (Levinas). 
In het besef dat die korrel menselijkheid geen “lollige goedheid” is, geen romantisch sentimentalisme, 
wel een tegendraads gebeuren. Een kleine goedheid die denkwijzen, strategieën en systemen ontregelt, 
ondank zichzelf! Een roekeloze, onvoorzichtige goedheid, die tegelijk een heilige goedheid is!

Roger Burggraeve
Leuven, 30 oktober 20

 

Joden en Palestijnen maken samen voedselpakketten:
'Elkaar helpen'

voeselpaketten

Het is beeld dat we niet veel zien uit Israël: 
Joden en Palestijnen die hand in hand over straat gaan en elkaar helpen. 
Toch werken in het zuiden van het land Joden en Palestijnen samen 
om mensen te helpen die zijn getroffen door de oorlog. 
"Dit is onze manier om nog een lichtpuntje te zien.

 

 

Ramsey Nasr 

"Er is iets mis met de menselijkheid"

Kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer?” 
Ramsey Nasr - acteur, schrijver en zoon van een Palestijnse vader en Nederlandse moeder - 
draagt een indrukwekkend stuk voor over het lot van de Gazanen.   

Video file
Swipe