Overslaan en naar de inhoud gaan

Marc Helsen

Image
Marc Helsen

Rouwbrief

Brief Marc Helsen

Gedicht

Op de drempel
bij het afscheid 
weent zij om hem
die zij liefheeft 
bittere tranen.
Hij is niet meer 
wie hij ooit was:
technisch vernuft
een cultuurmens
die boeken las.

Hij weet niet meer
wat zojuist was.

Zij zorgt voor hem
met veel liefde.

Op de drempel 
bij het afscheid
weent zij om hem
die zij liefheeft
om wat ooit was 
en nu niet meer
om het afscheid.

Jef Wauters
21-09-2016

Evangelie

Niemand kan twee heren dienen – 
want hij zal de één haten en de ander liefhebben, 
ofwel de één aanhangen en de ander verachten. 
Gij kunt niet de levende God aanhangen en dienen 
en tegelijk de mammon, 
de god van geld en economische macht'.

Wees niet om je leven bezorgd, 
om eten en drinken,
om lichaam en kleding.
Het leven is groter dan eten en drinken, 
het lichaam is kostbaarder dan kleding. 
Volg de vogels in de lucht:
zij zaaien niet en oogsten niet 
en hebben geen bezit in schuren. 
Maar die onze vader in de hemel is, 
houdt hen in leven.
Zijn wij niet meer dan wat vogels? 
En de bloemen langs de weg
die niet spinnen, die niet weven, maar wel bloeien.
Salomon ging schitterend gekleed, 
maar niet zo mooi als één van hen. 
Bloemen die vandaag nog bloeien, 
morgen zijn ze weg,
maar die onze vader in de hemel is, 
die kleedt hen aan, die zorgt.
Hoe zal Hij dan niet voor ons zorgen. 
Zoek zijn koninkrijk, en doe wat recht is. 
En Hij zal voorzien.

Woordje

con.
Maria, Iqbal, Sushila, Johanan,
Jullie hebben gekozen voor deze tekst uit het evangelie van Matteüs.
Ik vind dit een heel goede keuze bij het afscheid van Marc.
'Niemand kan twee heren dienen'.
Als ik aan Marc denk, dan zie ik voor mij een man die radicaal in het leven stond. Geen geschipper, het was het een of het ander, geen twee heren dienen.
Ik zie Marc nog altijd stappen als hij dagelijks vanuit het station naar huis kwam. Hij danste bijna, met een hoofd dat in alle richtingen draaide.
En Marc keek in alle richtingen. Hij las elke dag, tot op het einde toe, zijn dagblad. Hij wilde weten wat er in onze wereld gebeurde en hij zal er wel zijn oordeel over gevormd hebben. Hij was een verstandig man en zal dan wel gezien hebben dat de ene heer en de andere heer bepalend waren voor het leven.
2.
De ene heer wordt in het verhaal benoemd als de Mammon, het geld, en ook als Salomo. Deze namen verwijzen naar mekaar. Het paleis van Salomo was gevuld met goud en zilver. Het beeld van het hebben. De dienst aan de Mammon is de dienst van God vergeten; de luxe van Salomo begeren, is vergeten dat God voor het minste kiest, bloemen, vogels. 
De andere heer wordt het rijk Gods en zijn gerechtigheid genoemd. En dat Rijk Gods wordt in de bijbelse geschriften beschreven als een tijd waar er geen zorg meer zou zijn, geen verdriet: voor iedereen zal alles er zijn. Dat is de droom van broederschap.
Het is de droom van het zijn voor zijn medemensen, voor al wat leeft. 
Dit is duidelijk een uitdaging, zo iets komt niet uit de hemel gevallen.
Ik denk dat Marc geprobeerd heeft hieraan iets bij te voegen. Hij zal wel in zijn dagelijks lezen van het dagblad ontdekt hebben dat onze wereld met geweld en onderdrukking geen toekomst heeft.
Maria vertelde dat Marc heel veel lees over de oorlogen in onze wereld. Hij wist dus heel goed wie de Salomos van onze tijd waren.
3.
Bij zijn werk, als ingenieur bij de Regie der gebouwen, zal hij wel met geweldige gebouwen te maken hebben gehad. Misschien nog grootser dan het paleis van Salomo, want dit is louter fictief. En soms zal hij dan met zijn hoofd omhoog gelopen hebben.
Maar in het dagelijkse leven was hij bezig met de gewone dingen. Hij had eigen gedachten en kon ze met klem verdedigen. Maar de mensen waren voor hem het belangrijkste en zeker zijn gezin.
Het moet voor hem dan ook heel zwaar geweest zijn als hij voelde niet meer mee te kunnen. Te vergeten, buiten al wat gebeurde komen te staan. Ik herinner mij anderhalf jaar geleden bij hem thuis: afwezig, hulpeloos en toch soms moeite doen om er bij te zijn.
4.
Marc, ik ben blij u gekend te hebben. In alle eenvoud ben je een weg gegaan naar toekomst waar mensen gelukkig kunnen en mogen leven.
Daarom zeg ik je tot afscheid: Bedankt, Marc!two

Gedachtenisprentje

image-20210908150600-1

Voorbeden

Dank u wel voor wie Marc was
voor onze vader, opa, echtgenoot, vriend, broer, schoonvader, schoonbroer.
Voor hoe wij hem hebben mogen leren kennen
Wij kunnen niet geloven dat zijn leven voorbij is gegaan
dat alles wat hij voor ons heeft betekend, nu verloren zou zijn
Wij vragen U : laat hem tot rust komen bij u

Laat ons bidden
voor de andere overleden uit onze families
voor allen die leven moeten met een lege plaats aan hun zijde
voor de dierbaren die wij hebben moeten afstaan aan de dood.
Geef ons de moed zonder hen verder te leven 
en geef hen het eeuwig leven bij u

Laat ons bidden
voor mensen die verdriet hebben, omdat ze iemand moeten missen
voor mensen die pijn hebben
die niet meer zien hoe het leven verder moet.
Wilt U hen helpen, door licht te brengen in hun leven?
En wilt U ons helpen, om aandacht te hebben voor deze mensen?
Dat we er voor elkaar zijn

Swipe