Overslaan en naar de inhoud gaan

Meditatie-oefeningen

Bidden met psalmen - In alle dingen God liefhebben en dienen

21 psalmenVanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen.
Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? De serie is opgedeeld in vijf thema's. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.

Een co-productie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

 

Ontdek de podcastserie "Bidden met Psalmen" op de website van Bidden Onderweg.

 

Swipe