Overslaan en naar de inhoud gaan

We Are Belgium Too

Nationale betoging op zondag 3 oktober  
Sinds de lancering in maart van de campagne “We Are Belgium Too” hebben talloze migratie-experten, de vakbonden, een breed spectrum van organisaties uit het middenveld, academici en rectoren, sommige politici en burgers van alle slag zich uitdrukkelijk uitgesproken om de mensen zonder papieren te integreren in de Belgische rechtstaat.

In eerste instantie was de campagne gefocust op een brede petitieactie met als streefdoel 150.000 handtekeningen - de campagne nadert de kaap van de 50.000 handtekeningen. 150.000 omdat naar schatting 150.000 mensen zonder papieren in België wonen. 

Er gebeurden intussen verschillende acties door mensen zonder papieren en hun medestanders. Uit diverse hoeken, zelfs internationaal, kwamen hartverwarmende blijken van sympathie en solidariteit. De druk op het beleid om een einde te maken aan de mensonwaardige, rechteloze toestand waarin sans-papiers leven werd zo groot dat de kwestie frontpaginanieuws werd. Nu is het moment om de solidariteit vol te houden en de beweging verder te verbreden en te versterken.

De petitieactie blijft lopen, maar de coalitie ‘We Are Belgium Too’ plant de volgende periode ook andere acties voor het ruime publiek en de politiek. 

Eerste afspraak: Nationale betoging op 3 oktober in Brussel.

>>>

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden vindt de betoging plaats op de dag van de Refugee Walk. Uiteraard wensen wij die actie alle succes toe, maar wij zijn ons ervan bewust dat een activiteit met ruimere promotiekanalen, traditie en mediabelangstelling onze aanwezigheid die dag kan missen. Aangezien onze vzw zich expliciet het lot van mensen zonder papieren aantrekt, durven wij je dan ook vragen die dag richting Brussel te kiezen en mee op te stappen met de sans-papiers. 

>>>

 
Doe je mee?

- Onderschrijf de campagne en sluit je aan bij de meer dan 100 organisaties via www.wearebelgiumtoo.be

- Verspreid mee de betoging via jouw communicatiekanalen
> Share het Facebook-event
> Verspreid de oproep en brief via mail en/of nieuwsbrief
> Verspreid flyers op events: vraag ze aan via wewarebelgiumtoonl@gmail.com  

- Mobiliseer deelnemers uit je gemeente of stad. Meld je stad via wewarebelgiumtoonl@gmail.com

- Mobiliseer mensen zonder papieren uit je regio/achterban/netwerk. De oproep wordt vertaald in diverse talen (Engels, Spaans, Farsi, Dari, Somali, Swahili, Russisch, Arabisch, ….)

- Engageer je als partner in het partneroverleg van de campagne We Are Belgium Too voor de verdere organisatie van de betoging en voor de verdere uitbouw van de campagne, ook na 3 oktober. Meer info: wewarebelgiumtoonl@gmail.com

Er wordt op dit moment bekeken om vanuit diverse steden bussen in te leggen en/of gratis treintickets ter beschikking te stellen. We houden je op de hoogte.

 

Namens de Coördinatie van mensen zonder papieren België en Sans Papiers TV

En hun vele medestanders,

Waaronder aan Nederlandstalige kant - Recht op Migratie – Vluchtelingenhuis Leuven, VLOS, Brussels Platform Armoede, Samenlevingsopbouw Brussel, Pax Christi Vlaanderen, Vrede, Victoria Deluxe, Furia, Hart Boven Hard, Booms welkom, Pigment vzw, Werkgroep Vluchtelingen Gent, Filet Divers, Liga Voor Mensenrechten, Dokters van de Wereld, Live in Color Association, Kif Kif, Toestand, Zinneke, Netwerk tegen Armoede en ABVV.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten